Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

Algemeene Beschouwingen.

Het zal hun die zich speciaal op den handel in opties willen toeleggen, zeer moeielijk vallen in 't begin hiervoor een clientèle te vinden. Men begrijpt de quintessence niet, wil niet beginnen met te betalen, risqueert liever die paar procent, enz. enz. Hij die koopt is immers even goed overtuigd dat de markt zal rijzen, als hij die verkoopt meent dat er een daling moet komen, en het risico wordt gering geacht. Zijn leven verzekert hij wel: als er brand komt is zijn have en goed geassureerd : houdt hij een ongeluk, dan is er weer een andere maatschappij die zijn pijnen stilt met geld, enz. enz.

Treft hem echter een ramp met speculeeren , dan is er niemand die hem bijstaat: hij had die ramp kunnen voorkomen, maar hij wilde niet, omdat hij nu eenmaal niet vooruit wil zeggen „dè.t mag het mij kosten."

De moeielijkheid is dus hierin gelegen: „hoe doet „zich de gelegenheid voor om iemand, die het nog „nooit heeft gedaan, een optie te laten koopen."

Sluiten