Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.dat ook in de toekomst vivisectie moet geoorloofd blijven. " Als de schrijver aldus spreekt, kost het me moeite een glimlach te onderdrukken en te gelooven, dat hij in ernst spreekt, want waarheid is het, dat de moderne geneesheer nog vaak even empirisch als de oudere handelt en dit met recht, want als de menschheid moest wachten tot de geneesheeren er in slagen, voor een of ander verkregen gunstig gevolg eene wetenschappelijke verklaring te geven, zou het er treurig uitzien.

Gelouterde empirie 1) en Hippocratisme 2) speelt nog altijd de hoofdrol in de therapie, al wordt den leeken het tegenovergestelde diets gemaakt, en aan die weinige onzekere kennis van de werking der geneesmiddelen is het misschien te wijten, dat de Hoogleeraar BAMBERGER in zijn klassiek werk over de hartziekten kon zeggen, dat er meer menschen door de behandeling van hartziekte stierven, dan aan de ziekte zelf.

Ik wil eene poging wagen, om de denkende, verstandige lezers van mijn artikeltje zoo mogelijk in eens te genezen van hun geneesmiddelbijgeloof en ik kies daartoe een stukje van den Hoogleeraar in de geneeskunde, Dr. ROSSBACH, dat ik onvertaald en woordelijk teruggeef:

„Die Zeit der alleinseligmachenden Karbolsaure ist unwieder„bringlich dahin und wir stehen vor einem Chaos in stürmischer „Wellenbewegung daherbrandender Mittel, von denen eins das „andere verschlingt oder vor sich herstösst. 3) Uebermangansaure, ".Karbolsaure, Salicylsaure, Thymol, Benzoësaure, Kreosot, Euka„lyptol, Borsaure, Resorcin, Hydrochinon, Jod, Brom, Chlor, „Jodoform, Zinkoxyd, Salpetersaures Wismut, Sublimat und vele „anderen Mittel haben einander in kürzester Frist abgelöst. In „dem einen Jahr schwört die ganze Welt auf das eine, im „nachsten Jahre auf das andere derselben. Nun summt und

1) ervaring.

2) De leer van den Griekschen geneesheer Hippocrates, die in vele opzichten met de beginselen der natuurgeneeskunde overeenstemt.

3) De tijd van het alleenzaligmakende carbolzuur is onherroepelijk voorbij en we staan voor een verwarring van geneesmiddelen, die als stormgolven op ons aanbruisen, van welke het een het ander verslindt of verdringt.

Sluiten