Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in a name? 't Is de zaak waar het op neerkomt, niet waar ? En, dus: denk er eens over. (Anna tracht haar meer te ontlokken maar ze maakte aanstalten te vertrekken; zet langzaam haar hoed op, Anna afwerend).

Emma. Neen, neen, voor ditmaal is 't genoeg geweest, nu eerst eens overdenken. En nu adieu, ik heb m'n tijd al te lang verpraat, ik moet weg en kom eens gauw terug. (Ze omhelzen elkaar en blijven een oogenblilc even stil staan, daarna nemen ze afscheid. Anna begeleidt haar tot aan de deur en zij zeggen elkaar vaarwel. Anna kijkt haar lang na en keert alleen terug, peinzend).

VIERDE TOONEEL.

Anna, daarna bediende

Anna. Die geschiedenis .... Ik geloof dat ik begrijp. Arme Emma. (Ze staart voor zich uit, als tracht ze iets te ontdekken; er wordt geklopt; de bediende treedt binnen).

Anna. Ja, Herman wat is er ?

Herman. Juffrouw, uw Papa laat vragen of u even bij hem wil komen, hij is op de studeerkamer en zou u graag even spreken.

Anna. Ja, Herman zeg dat ik zoo kom. (Ze bergt hier en daar wat van de ontbijttafel weg in de kast als schrikt ze naar boven te gaan, dan energiek opspringend met kracht zichzelf dwingend. Tot zich zelf). Allons donc! Nu sterk zijn, jc zal me niet zoo gemakkelijk inpalmen Papaatje; ik ben geen koopwaar. (De deur uitgaande). Ik weet, waarover je 't weer zal hebben.

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF.

Sluiten