Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest hier al zijn. Hij komt mij helpen arrangeeren.

v. Rijswijk. Begint u toch maar.

(Onder het spel is Baptist binnengekomen. Hij is ouder dan zijn zuster. Zijn figuur is wat zwak en onverzorgd. Zijn oogen hebben iets zoekend-wantrouwigs, dat nu en dan blijkt diepere, maar vroegere gul- en openhartigheid te verbergen. Hij heeft het aplomb en het hoogmoedige van een superieur-verstandelijk oordeel. Onder het spelen heeft hij met zich zelf niet geheel vertrouwende spot naar zijn zuster en naar de bewondering van v. Rijswijk gezien).

Baptist. Mooi. Gaat vooruit, zusje. v. Rijswijk vindt het ook zeer mooi. — Nietwaar, Rijswijk? Hoe gaat het er mee. Heb je Henny al bekeerd ?

v. Rijswijk. Bekeerd?

Baptist. Ja, pas maar op, Henny. Hij wil me socialist maken. Jou ook natuurlijk. Henny socialist!

v. Rijswijk. Ben jij 's morgens altijd zoo stom? Gisteravond leek je me nog al verstandig.

Baptist. Weet je wat mama zei, toen je zoo had staan te preeken ? — Ze vond je gevaarlijk.

v. Rijswijk. Als je je nou bepaalde tot wat je van je prof. van der Vlugt geleerd hebt, zou het dan al niet welletjes zijn.

Baptist. Dat is oók niet fraai van je, beste vriend!... »j è professor v. d. Vlugt!" Je weet

Sluiten