Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verontrust me. (tot v. J{ijswijk) Zoo, als verleden jaar toen ik van u heenging, was het, of gij iets gezegd hadt, door uw persoon iets gezegd hadt, dat zijn invloed op mij oefende zonder dat ik het had verstaan. Zeg mij dan tenminste wat gij bedoelt. Ja zeg mij dat tenminste. Want sinds verleden jaar staat gij in mijn gedachten voor iedere daad, die ik doen wil. Benijdt gij mij dan dit beetje roem? Met welk recht, en met welke macht hindert gij mij in wat ik bereiken wil.

Joan. Maar...

Henny. Neen ontken niet. Nu voel ik het. Dit is de eigenlijke waarheid. Gij spreekt wel niet tegen wat ik doe, maar gij bespot en minacht in uzelven. Zeg mij dan tenminste waarom!?

Baptist. Zusje.

Henny. Neen, ik ben volstrekt niet overspannen. Ik zie het nu eerst goed. Zeg het mij nu ook. Gij dringt u toch niet alleen aan mij op om te wachten, te wachten, te loeren totdat ik succes heb gehad, en mij dan mijn voldoening te ontstelen. Spreek dan nu. Juist uw zoogenaamde aanmoediging, uw zoogenaamde grootmoedigheid, terwijl gij inderdaad er niet aan hecht, dat heeft mij het meeste gehinderd!

Mjes Hulst. Maar Henny, wees toch bedaard. Ik begrijp heelemaal niet hoe je zoo pessimist komt. Ik kèn je niet.

Sluiten