Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan met eenige zekerheid kan gezegd worden, dat dit wèl historisch is.

De eerste generatie van Modernen heeft deze onzekerheid nog niet in haar vollen omvang erkend en de volle beteekenis er van nog niet gevoeld. Zij stonden nog sterk onder den invloed der traditie, waaronder zij waren opgegroeid. Zoo kwamen zij er toe, vrij wel alles in de Evangeliën wat niet, gelijk de wonderen en wat met deze onmiddellijk samenhing, h.i. den kennelijken stempel van verdichting droeg, voor historisch te verklaren; — voor zoo ver het nl. paste in hunne voorstelling van den volkomen godsdienstigen mensch, in den mond van den stichter van den waren godsdienst. Want ook in dit opzicht werden zij nog geheel door de traditie beheerscht, dat voor hen van te voren vast stond, dat alle schoone en verheven uitspraken in de Evangeliën van Jezus zijn, in het algemeen al wat het Christendom voortreffelijks heeft van hem afkomstig is, en hetgeen daarmede in strijd is op rekening van latere verbastering moet worden gesteld.

Hiervan is hun geen verwijt te maken. Het is volkomen verklaarbaar, dat zij zoo oordeelden. Het

Sluiten