Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gevoel als religieus waar en beteekenisvol zich voordoet. Zoo is zijn Christus wezenlijk eene schepping van hem, enkel met gebruikmaking van historische gegevens. Maar dit doet niets ter zake voor de beteeken is, die deze Christus voor hem heeft. Want hij zelf ziet in dezen eene historisch gegeven verschijning. En de mensch leeft geestelijk niet in de eerste plaats bij wat werkelijkheid is, maar bij wat hij als werkelijkheid ziet.

Maar dit is dan het groote verschil. De Moderne ziet Jezus van Nazaret niet zóó als de ethischOrthodoxe hem ziet. Voor hem is Jezus mensch; een mensch, die getuigt van hetgeen hij aangaande God en Gods weg met de menschen ervaren meent te hebben. Maar daarom kan Jezus onmogelijk in dezen voor hem gezaghebbend zijn. In zake het godsdienstig geloof bestaat geen gezag van menschen. Niet alleen, dat een mensch daarbij niet maar op gezag van anderen mag afgaan; hij kan dit eenvoudig niet, en doet het dan ook inderdaad nooit. Waar het schijnt te geschieden, is dit ook enkel schijn. Zoo b.v. heeft voor den Roomsche niet de priester gezag, maar God, die

Sluiten