Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zij in de uitkomst gebleken is te zijn. Jezus' lijden en sterven, in de Evangeliën het lijden en sterven van den Messias, die zijne verheerlijking vooruitziet en weet dat dit lijden en sterven de weg daartoe is, wordt de zelfopoffering van den martelaar, die aan de zaak, waarvoor hij strijdt, zijn leven geeft, in het vertrouwen, dat deze zijne zelfopoffering zal medewerken om voor die zaak harten te winnen en zoo hare zegepraal nader te brengen. Van de mededeelingen omtrent daden van Jezus worden slechts enkele gebruikt en deze nog telkens gewijzigd; van de hem in den mond gelegde woorden wordt slechts een betrekkelijk klein deel opgenomen, vaak weer gewijzigd en van hunne oorspronkelijke beteekenis ontdaan om er een modernen zin in te leggen. En in beide gevallen geven niet gronden van historische waarschijnlijkheid den doorslag, maar wordt de keus bepaald door overweging van wat tot ons gemoedsleven spreken kan. Daarnaast voegt dan volkomen vrije verdichting zeer belangrijke trekken aan het beeld toe; trekken, waarvoor in de evangelische berichten geene aanwijzing is te vinden, die integendeel telkens lijnrecht inloopen

3

Sluiten