Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ware Wijnstok, de Opstanding en het Leven i. é. w. de zondelooze, absoluut-volmaakte Zoon van God.

Doch ook indien wij ons tot het menschelijk Jezusbeeld bepalen, wat al tegenstrijdigheden en sterk uiteenloopende voorstellingen! Aan den eenen kant de man die zijn discipelen verbiedt tot de Heidenen te gaan of een stad der Samaritanen te betreden (Matth. X : 5, 6), aan de andere zijde de opwekking om alle volken te roepen tot zijn leerlingen (Matth XXVIII : 19). Hier de deelgenoot der Joodsche Messias-verwachting die zijn zichtbare wederkomst plotseling verwacht (Matth. XXIV : 27), daar het kind van dezen tijd diep doordrongen van den langzamen groei van het geestelijk leven en de geleidelijke komst van het koninkrijk Gods (Matth. XIII : 31—33). Hier de asceet die aanspoort tot het haten van zijn vader en moeder, ja van zijn eigen leven en die den ongehuwden staat boven het huwelijk stelt (Matth. XIX : 12) daar de man die gekomen is etende en drinkende en daarom door zijn vijanden een brasser en een zwelger wordt genoemd (Matth. XI : 19). Hier de zachtmoedige menschenvriend

Sluiten