Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan een historisch feit naderen van verschillende kanten. Langs den weg, bijvoorbeeld, der weetgierigheid. Of langs den weg van 't heilsverlangen. In 't eerste geval is 't ons te doen om te weten wat er gebeurd is. In 't tweede geval, om den invloed te ondergaan, dien anderen getuigen of dien wij zelf reeds ondervonden, dat er van uitgaat.

Dat geldt reeds voor de feiten, die een plaats innemen in onze eigen persoonlijke geschiedenis. Wij hebben telkens reden, om dingen die wij doorleefd hebben ons weer te roepen voor den geest. Hoe was 't ook weer? Wij raadplegen ons geheugen. Wij toetsen zijn uitspraken aan die van anderen. Wij onderzoeken of het de juiste toedracht van de zaak bewaard heeft, of een voorstelling, die de werkelijkheid slechts gebrekkig terug geeft. En wij komen tot het

Sluiten