Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't kruis. Maar dan geeft hij zich zelf 't leven weer. Met het uit den dood verrezen lichaam wandelt hij in een tweede aardsch leven nog 40 dagen onder de zijnen rond, om ten slotte zichtbaar voor hun oog op te varen boven de wolken en in te gaan in den Hemel, waaruit hij gekomen was.

Zoo was 't beeld der overlevering. Met haar werktuig, de historische critiek, toog de Moderne Richting aan den arbeid, en — wat bleef er over van dat beeld? De bovennatuurlijke trekken ervan verdwenen allen. Men heeft haar verweten, dat niet een onbevooroordeeld historisch onderzoek, maar haar wereldbeschouwing, die het wonder niet toeliet, haar tot die ontkenning van het wonder, aan en door Jezus geschied, geleid heeft. Geheel ten onrechte, naar mij voorkomt. Dat een op ernstige gronden aanvaarde wereldbeschouwing niet zonder invloed blijft op de eischen, die men onwillekeurig aan een historisch bericht stelt, om het geloofwaardig te achten, 't spreekt van zelf. 't Is niet meer dan billijk, dat men bizonder stevige waarborgen verlangt voor feiten, die tot algeheele herziening van zulk een

Sluiten