Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven uit eigen omgeving de harten vervult en verwarmt. Hij moge in trap boven alle anderen staan; de warmtegraad der bewondering moge hooger stijgen, als wij staan tegenover Hem, dan tegenover andere helden en grooten, 't is toch in den grond der zaak dezelfde tol die 't menschenhart zich gedrongen voelt te betalen aan menschelijke gemoedsrijkdom en zielenadel. Maar wie in hem hun Heiland en Heer vereeren, zij zijn allen dadelijk gereed met 't getuigenis: Neen, dat is 't niet wat Hem voor mij die geheel eenige waarde geeft, 't Is niet zijn leven op zich zelf, noch zijn leer, noch zijn daden, noch zelfs zijn dood, maar 't is 't geen achter dat alles staat en in dat alles leeft en werkt, 't Is de onzichtbre maar waarachtige Werkelijkheid, die uit dat leven en sterven voor den dag komt en zich aan mij openbaart en zich aan mij geeft, 't Is niet Hij, maar 't is wat Hem maakt tot 't geen Hij is. 't Is: God in Hem!

't Is de wondere kracht van dat leven, dat 't u vasthoudt, en u bidt niet verder te gaan, voor dat 't u gezegend heeft. Wie 't met belangstelling nadert, voelt al dra een vermoeden in zich

Sluiten