Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht wordt. Ieder nieuw inzicht is dan ook aan Hem te danken. Niet wij maken Hem, maar Hij maakt ons. Hij deelt allengs mee van 't geen in zijn schatten opgesloten ligt en scherpt daardoor weer 't oog om die schatten in hun wezenlijke waarde te kunnen zien.

Zal God voor ons iets meer worden dan de Oneindige en Almachtige en Eeuwige en Alomtegenwoordige, dat is: de buiten 't bereik van ons begrip gelegene, verbijsterend door Zijn grootheid, maar daardoor ook o zooverre van ons, kleine menschen, dan moet Hij ons nabij komen, door in een betrekking met ons te treden, die menschel ijk kon worden gevoeld. Dit doet Hij door zelf mensch te worden, door in een menschenleven die waarheden van Zijn wezen te openbaren, die door ons menschen niet anders dan als menschelijke gevoelens en gezindheden en bedoelingen kunnen worden verstaan. Hoe zouden wij een indruk van liefde kunnen krijgen, een ervaring van liefde kunnen opdoen indien wij haar niet kregen door middel van een menschenhart. Als de Liefde Gods ons aanzien, ons bereiken, ons vertrouwen winnen wil, dan kan zij

Sluiten