Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen uit vroeger of later tijd zijn kan. Die grond is het eigen levend woord van God in 't hart, dat Hem zoekt en Zijn waarheid. En geen muren, waarbinnen men de waarheid had opgesloten, zijn op den duur blijkens het getuigenis der geschiedenis bestand geweest tegen de macht van het innerlijk Godswoord. En wie zelf van de werking van dit woord eenige ervaring heeft, weet ook wel, dat zijn aandrang en zijn kracht onweerstaanbaar is. Maar 't levert een zwakken grond op om er zijn hoop op vertrouwen bij de wereld op te vestigen. Want om zijn werking te kunnen doen, veronderstelt het een belangstelling, een willen zoeken, een zich rekenschap geven van zijn diepste zielsbehoeften en een begeeren naar waarheid, die alles behalve algemeèn zijn onder de kinderen der menschen. Duizenden zijn er, die om de eene of andere reden wel godsdienst willen, maar er niet genoeg hart voor hebben, om den grond hunner zekerheid te willen zoeken in zich zelf. Een Christus, die hun aangeboden wordt, als op aarde gekomen met een geschreven volmacht van God, om er Zijn werk te doen en Zijn woord te spreken, oefent veel

Sluiten