Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grooter aantrekkingskracht op hen uit, dan een Christus, wiens Goddelijke luister eerst door 't eigen gemoed ontdekt worden moet, zal het in Hem den God vinden, die hem zond, om Zijn woord te spreken en Zijn werk te doen.

Daarmee hangt nauw samen een tweede oorzaak, waardoor onze richting weinig bijval vinden kan in de wereld. Zij heeft den dogmatischen vorm, waarin de overlevering Gods liefde in Christus tot de menschen brengt, verbroken. Maar zij heeft geen nieuwen dogmatischen vorm er voor in de plaats te stellen. Althans nog niet. En ik twijfel er aan of zij er ooit toe in staat zal zijn.

Ik geloof dat er veel meer eenheid van geest en van bedoelingen is, dan het schijnt, in't geen verschillende Modernen zeggen van de beteekenis die zij hechten aan den Christus. Maar aan de mogelijkheid, om die eenheid van geest uit te drukken in een eenigszins scherp omlijnd antwoord op de vraag wat dunkt u van den Christus? valt niet te denken. Daarvoor vertoont juist in onze Richting het gemis aan een uiterlijk gezag te veel zijn natuurlijk gevolg: de ontzaglijke verscheidenheid van opvattingen en formuleeringen

Sluiten