Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ervaring heen tot een eigen omzetting van die ervaring in de beste denkbeelden, die men er voor vinden kan, is voor velen veel te lang en te moeilijk. Zal men zijn godsdienstige richting aantrekkelijk voor hen maken, dan moet men hun kunnen zeggen: Zóó is het! en hun den indruk geven, dat zij door het onze over te nemen, treden in een breede en sterke gemeenschap, die zich rondom dat stelsel heeft gevormd.

Doch, al konden wij een vasten dogmatischen vorm geven aan ons geloof in Jezus Cristus, in dien vorm zou toch stellig moeten ontbreken wat juist in den loop der eeuwen de Christologie der Roomsche en Protestantsche kerken de grootste getallen van aanhangers heeft verworven. Er behoeft niet de minste vrome zin te zijn in een hart, om het toch gemakkelijk onder den indruk te brengen van het geheimzinnige van den dood. Die zekere huivering, die van nature den mensch eigen is voor het donker verschiet, dat daar ligt achter de grens van dit leven, is een vruchtbare bodem, om er gedachten in te zaaien van een toornige Godheid, van nooden en kwalen tot straf voor hier bedreven zonden. Laat voor het oog van

Sluiten