Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaak door wolken van zonde en dwaling verduisterd, was bij Jezus een stralende zon. Er is een goddelijk mysterie in het heilige leven van den timmerman (Markus 6 : 3). Zoon van een religieus- conservatief volk, burger uit een afgeegen, dood stadje, kind van heel gewone menschen, was hij nochtans een wijze, wiens woord en leven nog eeuwen na hem voor millioenen de weg en de waarheid zijn. Wat Rembrandt is voor de schilderkunst, is hij voor ons zieleleven. Hij geeft geen patroon, waarnaar wij ons leven nauwkeurig moeten vormen, maar beginselen, waarheden, die met behoud van het recht op een eigen stijl door ons in onze levenskunst moeten worden toegepast.

Die beginselen en waarheden mogen voor alle tijden zijn, Jezus is toch ook mensch van zijn tijd en in het Evangelie zijn daarom nog Joodsche elementen als het duivel- en hellegeloof, waarvoor in het geloofsleven van den modernen mensch geen plaats meer is.

Wie de stichtelijke hoofdartikels in De Blijde Wereld geregeld leest, weet, dat er onder onze Christensocialisten evenals ! onder alle vrijzinnige

Sluiten