Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dit opstel onthoud ik mij van critiek over het karakter en de vertrouwbaarheid der Evangeliën, over de woorden van Jezus en den vorm, waarin zij tot ons zijn gekomen. Als Christensocialisten hebben wij genoeg aan de houding van Jezus tegenover de armen, zijn oordeel over den rijkdom, zijn waardeering van eiken mensch, zijn hoop op een ganschelijke hernieuwing ook der aardsche toestanden, zijn gouden spreuken over liefde tot God en de naasten. Hier vinden wij het zedelijk fundament, waarop ons Socialisme, dat door onze sociale en politieke overtuigingen wordt opgebouwd, rust.

Jezus' woord heeft gezag voor ons. Maar wij aanvaarden dat gezag niet uit gehoorzaamheid maar uit vertrouwen. Ook geeft Jezus' woord ons geen geheel nieuw oordeel, maar versterkt ons eigen oordeel. Christus wist meer van God dan wij. Zoo vindt onze eigene ervaring van Gods liefde steun in het Evangelie. De meeste leeken begrijpen den zin en voelen de schoonheid van Toorops symbolische schilderwerken niet of slechts gedeeltelijk. Menigeen komt niet verder dan het oordeel: 't Is raar! Maar mannen als

Sluiten