Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feit eene correctuur, eene aanvulling, die óók in den vorm van een feit wordt voorgedragen. Het feit van Adam's val zou zonder het feit der erfzonde nog niet de vervreemdheid van den natuurlijken mensch ten opzichte van de geestelijke waarheid naar eisch uitdrukken. De verzoening van den Geest met de natuur wordt aanschouwelijk in den feitelijk verschenen Godmensch, maar ter correctie van de eenzijdigheid, dat slechts één enkele verzoend zou zijn met God, wordt er nog bij geleerd, dat de ééne sterft om het geheele menschdom te verzoenen met God.

In dit een en ander ligt reeds besloten, dat onze houding tegenover het Symbolum niet de naïeve kan zijn, waarbij het feit onzer zieligheid en geestelijkheid en beider eenheid in eene rij van eenmaal plaats gehad hebbende feit e n wordt uiteengelegd. Maar ook niet zonder reden heet eene geloofsbelijdenis met een vreemd woord: „Symbool"; dat woord is nl. dubbelzinnig. Voor bepaalde kerken was het Symbool de voor allen vaststaande, gegeven waarheid. Maar eigenlijk beteekent het woord: „teeken". Het Symbool is dus niet de waarheid zelve, maar het teeken, de

Sluiten