Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loochent. Dus is zij het rijk van den strijd en de verdeeldheid. Maar daarbij kan het niet blijven. Zoo wijst de wereld der Natuur boven zichzelve uit en over zichzelve heen naar eene andere en betere wereld, de wereld van den Geest, waarin allen tweespalt verzoend zal blijken.

Het geschapene is het onvolmaakte. Maar eerst als het zich zelfstandig stelt tegenover God is er van zonde sprake. De mensch gevoelt de verscheurdheid, waaraan al het geschapene onderworpen is; in eigen binnenste ervaart hij den tweestrijd tusschen Eindig en Oneindig, tusschen Natuur en Geest. Voortaan gaat de breuk der Schepping door des menschen hart. Zij moet gevoeld worden, anders kan zij niet worden geheeld ; er moet eene botsing komen tusschen het woord der eeuwigheid en de stem der lagere natuur, tusschen Gods gebod en de lokstem der zinnelijke verleiding. Eerst door die beproeving kan de zedelijke vrijheid geboren worden en wordt de mensch in werkelijkheid, wat hij volgens zijne bestemming i s. Dat is de kennismaking met het onderscheid tusschen goed en kwaad, die uiteraard ook eene kennismaking met het

Sluiten