Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De Zendingsgedachte in de H. Schrift.

De éénheid van ons menschelijk geslacht is een der grondgedachten van de H. Schrift. Er mag gesproken worden van allerlei menschenrassen, van verschillende volkeren families, achter allen ligt één gemeenschappelijke oorsprong, zoodat hiermee de verwantschap van allen vaststaat en de familietrek, die overal gevonden wordt, verklaard is. De mensch, ook in zijn diepste ontaarding, blijft een mensch, een verwante ziel, die recht blijft houden op de belangstelling zijner medemenschen. Wanneer ik dat laatste zeg, heb ik onwillekeurig reeds een Zendingsgedachte uitgesproken, die uit de gedachte van de eenheid van ons geslacht voortvloeit.

De anthropologische wetenschap heeft indertijd wel beweringen uitgesproken, als zouden de vei schillende menschenrassen van verschillende menschenparen afstammen, wier voorgeslacht dan wederom in de apenwereld te zoeken zou zijn, maar, bedrieg ik mij niet, dan staat haar overtuiging in dezen niet

Sluiten