Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ieder maar op zijn eigen manier zoo goed mogelijk tracht zalig te worden?

Hier maakt het menschelijk denken van God een zwakken toegevenden menschelijken Vader, die het goede wel weet voor zijn kinderen maar den moed en de kracht niet heeft om het, tot hun eigen welzijn, ook van hen te eischen.... maar laat het niet verklaren dat dit de God van den bijbel, de God en Vader van onzen Heer Jezus Christus is.

Tot op des rechters uitspraak, nl. wat zijn vermoeden betreft dat de echte ring verloren ging, ga ik mee met het verhaaltje, en zeg: ja! de echte ring is er, en er is namaak die voor echt wil doorgaan — ieder gelooft dat zijn godsdienst de ware is. Maar dan neem ik ook den raad van den rechter over — maar zonder zijn vermoeden van het verlies — zijn raad om na te gaan hoe de echte ring zijn kracht bewijst. Zal de onpartijdige onbevooroordeelde geschiedvorscher, nagaande wat de verschillende godsdiensten in maatschappelijk en zedelijk opzicht hebben uitgewerkt niet den eereprijs, de palm der overwinning in den wedstrijd der geesten aan het Christendom moeten geven? Zeker, het heeft veel schuld op zich geladen en die het vertegenwoordigen moesten in de Christenheid zelf en daarbuiten hebben hun Christenkleed dikwijls bezoedeld, maar licht en zout is het niettemin in de wereld geweest en tien duizenden van zijn waarachtige belijders hebben zich bij God en menschen aangenaam gemaakt en zijn gezegend geworden door velen.

Sluiten