Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedunkens, onze koloniën toch wel tot ons eigen gebied gerekend mogen worden. Wij heerschen er. Wij zenden er onze zonen heen. Wij trekken er onze millioenen van, vroeger nog meer direct in de schatkist, nu meer indirect door handel enz. Wij spreken van Nederland en zijn Koloniën als het Vaderland en het moederland, en vader en moeder worden als één beschouwd. Wie dus Nederland bijv. „het Jeruzalem" wil noemen, waarmede naar 's Heeren bevel moet begonnen worden, die dient op z'n minst de Koloniën als Judea en Samaria aan te zien. Wie Zending drijft in de Koloniën doet het feitelijk nog in eigen huis. En hoeveel is er dan in dat eigen huis nog te doen 1 Laat mij enkele cijfers noemen, cijfers gewoonlijk „droog" genoemd, maar in heel wat gevallen toch welsprekend genoeg om een mensch groote blijdschap te geven of om hem te doen rillen.

De eilanden reeks ten Z. Oosten van Azië, die wij onze Oost noemen heeft bij een oppervlakte van 30.000 vierk. geograf. mijlen (dus 50 X zoo groot als Nederland) een bevolking van circa 30 millioen zielen. De hoofdrassen, daaronder vertegenwoordigd, zijn de oorspronkelijke bewoners, de Papoeas, en de Maleiers. De anderen zijn, voor zoover ze niet gekerstend zijn nog heidenen; delaatsten hebben sedert 1300 reeds het Mahomedanisme aangenomen. De taalkundige N. v. d. Tuuk leidt hiervan hun naam ook af. Toen zij den nieuwen godsdienst aannamen werden zij door hun stamgenooten, die getrouw

Sluiten