Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent het laatste zij opgemerkt dat het gesticht werd door den ontslapen Ev. Luth. Pred. Jan Albert Schuurman. Schuurman voelde: de inlander moet door de bekeerlingen van zijn eigen volk bearbeid worden, opdat hij niet langer denke: wat voor den blanken man goed is is niet voor mij. De tweede gedachte, die hem leidde, was deze: door in zijn Seminarie kinderen van allerlei stammen bijeen te brengen te laten zien dat het Christendom de vijandschap tusschen deze door liefde vervangt.

Wanneer wij nu de genoemde cijfers eens optellen dan krijgen wij 125 zendelingen en 435 inlandsche helpers. Zeker een eerbiedwaardige legermacht, niet waar? die 560 mannen en vrouwen. Maar die 560 arbeiders hebben 30.000000 menschen voor hun rekening, dat is meer dan 53 duizend per hoofd, en dan komt het mij voor dat die 560 een droevig cijfertje vertoonen. Volgens „de kerkelijke courant" van 4 Jan. '99 bedroeg toen het aantal inlandsche Prot. Christenen in Ned. Indië in ronde cijfers: In Minahassa 147.000, op de Sangir- en Talaut-eilanden 44.000, in de residentie Ambon en Timor samen 90.000, op Java 22.000 (waaronder ruim 4000 Amboneezen), op Sumatra, Nias en Borneo samen 42000 — dat is samen 345000 Prot. Inl. Christenen, waarbij nog komen 30.000 Roomsche Inl. Chr.; dus in 't geheel 375000 inl. Chr. over geheel Ned. Indië.

Schat men de bevolking op 30.000000 dan is de verhouding van de inl. Christenen tot de geheele bevolking als: 1: 100, ja nog iets kleiner. Een 60 jaar

Sluiten