Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orde is gesteld, en dat ook ieder waar Christen daarvan kennis moet nemen en er aan mee moet doen.

Het is of de Heer in onzen tijd tot de gemeente spreekt: „maak u op mijn volk"; de oude Christenheid gaat haar erfdeel verliezen, zoek ginder in de heidenwereld vergoeding voor dat verlies! Hier meent men dat de oude waarheid haar kracht om volken te vernieuwen heeft verloren, bewijs gij het daar ginder dat het niet zoo is, dat integendeel de oude waarheid nog de oude kracht bezit. Hier wil men beweren dat de Christus terrein verliest, breid gij zijn heerschappij uit aan gene zijde van den Oceaan; — op voor den Heer, als één man ! — „het Evangelie des Rijks moet gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken".

Jezus Christus verwijt zijn tijdgenooten dat zij wel een oog hebben om de gedaante van hemel en aarde waar te nemen, maar geen oog voor de teekenen der tijden, die, zoo zij ze opmerkten, hun hadden kunnen leeren dat zijn dag er was. Dat zelfde verwijt zou rru tal van menschen, die zijn naam dragen kunnen treffen, die in alles en nog wat misschien belang stellen, maar niet in dat ééne, voorname teeken des tijds, dat naar 's Heeren woord, met zijn komst in heerlijkheid in het nauwste verband staat.

Als ik dit alles overweeg, dan vraag ik met rechtmatigen twijfel zou men in onze dagen wel een goed Christen kunnen zijn zonder belang te stellen in het werk der Zending?

Kennen doet liefhebben ^

Sluiten