Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

De resultaten der Zending.

Wanneer wij over dit onderwerp gaan handelen, dan spreekt het van zelf dat wij ons ten zeerste moeten beperken, want de haast onmetelijke stof voor dit onderwerp zou jaren arbeids en een aantal dikke boekwerken kunnen eischen. Van den hoofdman Cornelius af tot onzen jongsten bekeerling op de Batoeeilanden toe spreekt alles van resultaten der Zending. Het Christendom gebracht tot de Arische, de Slavonische, de Germaansche, de Romaansche volken, door hen opgenomen en bij hen verwerkt; — al die volken gekerstend, maatschappelijk, zedelijk, godsdienstig veranderd, herboren; — aller edelste zonen herauten en banierdragers van den Christus geworden .... dat alles is resultaat van de Zending, verkregen door de beproefde heilsmiddelen, van Jezus zelf gegeven: Woord en Sacrament.

Bij zulk een schitterend resultaat, als waarop zeker geen enkel menschelijk verschijnsel roemen kan, moest eigenlijk in niemands hoofd de vraag opkomen: Wat geeft de Zending, wat nut heeft zij ? Toch wordt

Sluiten