Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstig en zedelijk en maatschappelijk op een zeer laag standpunt, zoodat het geen wonder is wanneer de geest des Christendoms zich over dat haast onmetelijke rijk ontfermt.

Toch laten zich in onze dagen luide stemmen hooren, die eenvoudig de Zending in China afkeuren omdat zij haar de schuld geven van den rampzaligen krijg, die in China gevoerd werd en aan duizenden menschen het leven kostte. Welk een haat tegen het Christendom zelf zich hierbij openbaart, blijkt voldoende wanneer wij van een „jongen Hamburgschen koopman" in de „Kölnische Zeitung" deze woorden iezen: „men verheugt zich bijna dat de zendelingen door de Chineezen vermoord worden". Het eene dagblad na het andere, niet alleen in Duitschland maar ook in ons vaderland, nam maar klakkeloos de bewering over: „de Zending is oorzaak van den tegenwoordigen oorlog".

Onder meer deed het ook de Nieuwe Arnh. Courant, waarin in het N°. van 9 Jan. 1901 een ingezonden stuk van H. I. H. voorkomt, die verklaart, dat de woorden „Christendom" en „beschaving" hem bij de gedachte aan China met „walging" vervullen (zegge met „walging"). Welk standpunt die schrijver in zake het Christelijk geloof inneemt blijkt uit dat woord „walging" voldoende. Als een Christen waarneemt dat er door een schijn-Christendom gezondigd wordt of dat het Christendom als dekmantel voor onedele dingen dienst doet, dan zal hem dat met smart, diepe smart vervullen. Het woord

Sluiten