Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»0 g'j geloovigen, wanneer gij liefde voor uw geloof, en achting voor uwe voorouders hebt, zoo denkt er toch ernstig over na, hoe gij die zaak tegen kunt gaan. Geeft geld, opent zelve scholen, waar uwe dochters leeren kunnen, wat zij behooren te weten".

Het komt mij voor dat die „Opwekking" tot de Mahomedaansche wereld gericht, den zendelingen en der gemeente, die hen steunen, een zeer krachtige opwekking is om trouw voor de zendingsscholen te zorgen. Een hulpmiddel, dat zoo gevreesd wordt, is zeker niet te versmaden.

Een tweede hulpmiddel der Zending, dat beproefd is geworden, maar dat mislukt is, is kolonisatie. Het werd ter hand genomen door de Hermannsbiirger Zending, die haar ontstaan en haar eigenaardig kenmerk te danken had aan den streng Lutherschen predikant Ludwig Harms. Zijn zendingsideaal was om door het uitzenden van Christelijke kolonisten de heidenvolken op de goedkoopste en zekerste wijze te kerstenen. Nadat zich een aantal boerenzonen bij hem hadden aangemeld en zijn geestverwante vrienden hem een huis ter beschikking gesteld hadden, toog hij in 1849 aan den arbeid en kon na 4 jaar onderwijs zijn eerste 12 kweekelingen, door 8 kolonisten begeleid, op een eigen zendingsschip naar O.-Afrika zenden. Telkens met tusschenpoozen van 2 jaar volgden nieuwe uitzendingen, en nu niet alleen naar O.-Afrika, maar ook naar Indië, Australië en Nieuw-Zeeland. Het kolonisatieplan moest echter als onpractisch weldra worden opgegeven, en het

Kennen doet liefhebben 12

Sluiten