Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is der menschen beste vriend, omdat Hij als de waarheid onder hen is opgetreden, de waarheid, die hen moet wakker maken uit hun zondeslaap, maar opdat zij dan de oogen openen voor het licht der genade, dat zijn stralen van boven op hen laat vallen.

Hij is der menschen vriend; maar Hij doet op aarde dezelfde ervaring van de menschen op als zijn Vader tot nog toe steeds heeft opgedaan, namelijk deze: dat zij Hem, die hun beste vriend is, als hun vijand beschouwen en meenen zich zelf en het hunne tegenover Hem te moeten verdedigen.

Daar was een tijd dat Hij als der menschen vriend beschouwd werd, dat Hij genade vond bij de menschen en er zelfs gestadig in toenam. Toen had ieder Hem lief, prees Hem om zijn zachtmoedigheid, zijn vriendelijkheid, zijn hulpvaardigheid; maar Hij liet hen toen nog met rust in hun zonden. Hij nam toen nog de menschen zooals zij waren, zonder te pogen hen te maken tot wat zij wezen moesten. Wie dat doet blijft gemakkelijk der menschen vriend. Maar het was toen nog de tijd zijner voorbereiding. Van den dag af dat Hij optrad om „te zijn in hetgeen des Vaders is," om zijn roeping hier op aarde te vervullen, om den menschen een Verlosser, een Zaligmaker te wezen door hen te redden van hun zonde, van dien dag af werd het anders. Toen was het met de genade der menschen steeds afnemende. Zij wilden wel hooren naar zijn liefdewoorden, maar zijn bestraffende woorden vonden zij hard en niet om aan te hooren. Zij wilden zich wel door Hem laten

Het lijden des Heeren 4

Sluiten