Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat aan aarde en hemel dezelfde Koning van God gegeven is en dat er geen enkel gebied is, waarop het Koningschap van Jezus niet van toepassing is .... niemand hier tot vijandschap geprikkeld tegen den Man der smarte, die de waarheid onzer zonde ontdekt, maar opdat wij ook de waarheid van Gods genade erkennen.... allen bereid om te smeeken: Heer, wees onze Koning 1.... ^Velk een winste wanneer dat eens de vrucht onzer lijdensoverdenking mocht zijn! En staan wij dan met ons belijden van Jezus' Koningschap tegenover een ongeloovige wereld, die der gemeente moeite aandoet en tracht te verderven, dan willen wij het tafereel des lijdens van heden laten oprijzen voor ons oog en ons door den Geest laten toeroepen wat de Apostel des Heeren zijn geestelijken zoon op diens moeilijken post toeriep: „Ik vermaan u voor God, die alle dingen levend maakt en voor Jezus Christus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij strijdt den goeden strijd des geloofs en het eeuwige leven aangrijpt, waartoe gij geroepen zijt en een goede belijdenis beleden hebt," de belijdenis: dat Jezus Koning is.

Sluiten