Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van groote hoeveelheden geen bezwaar oplevert, en de voeding toch nog toereikend kan worden. Voor menschen die niet begaafd zijn met een voortdurenden goeden eetlust, krachtige kauwspieren en een spijsverteringskanaal met een groot weerstandsvermogen — er zijn gelukkig nog vele van die normale menschen zal reeds de opname van een zoo groot volume voedsel een bezwaar zijn. Ik moet echter toestemmen, dat dit geen reden is, die den doorslag zal geven: de meeste menschen eten gaai ne en veel, en beschouwen het zelfs als een levenstaak. De veelvraten met de reuzenmagen, waarin zelfs zulke hoeveelheden voedsel verdwijnen, zijn bekend.

2. Een belangrijke tegewerping tegen de algemeene invoering van het vegetarische voedsel, is de reeds dikwijls uitgesproken eentonigheid, — noewei daar door een goede kookkunst vtel aan tegemoet kan gekomen worden. Vooral in de huiskeuken kan men groote afwisseling brengen in het toebereiden der plantaardige levensmiddelen.

Een groot voordeel heeft de gebruikelijke vegetarische voeding in hare afwisseling boven de voeding met ongekookte spijzen : om deze laatste op den duur vol te houden moet men gewapend zijn met een groote mate van energie en zelfverloochening. B a e r heeft er immers dikwijls op gewezen hoe in de gevangenissen de eentonigheid van het, meestal plantaardige, voedsel den bewoners zóó tegenstond, dat zij ten slotte elke opname van voedsel weigerden. Onder anderen heeft W a 1 d er op gewezen, dat de afschrikwekkende eentonigheid van het voedsel ten slotte aanleiding geeft tot ernstige voedingsstoornissen, die de gevangenissen ontvolken. Het vaststellen van deze feiten is vooral in Pruisen voor de overheid reeds sedert jaren de aanleiding geweest, van de eenzijdige plantaardige voeding in de gevangenissen af te zien, en een geregelde portie vleesch toe te staan, samengaande met het noodzakelijke inwilligen van grootere sommen gelds. Het gevoel van eentonigheid der voeding, en den hiermede gepaard gaanden tegenzin, bedwingen de Vegetariërs meestal met bewonderenswaardige zelfbeheersching. Dit gevoel van

Sluiten