Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts storingen in de verschillende zenuwfuncties, die wij verdeelen in bewegings-, maagafscheidings- en gevoelsfuncties. De anatomische ongeschondenheid van het maagslijmvlies, is de eerste voorwaarde voor de aanwending van zulk grof voedsel, dat licht beschadigingen, erosies, en zwellingen van het maagslijmvlies kan veroorzaken. Aan den anderen kant laat een zoo veranderd diëet den zenuwprikkel, die door het vroegere voedsel werd uitgeoefend, tot rust komen en leidt hem in andere banen. Eene nauwkeuriger analyse van de gunstige werking van het vegetarische of wel van het lacto-vegetabilisch dieet bij de genoemde nerveuze maagaandoeningen, kan tot nu toe nog niet gegeven worden. Men weet, dat nerveuze voedingsstoornissen bij elk willekeurig diëet genezen. Daar het er om te doen is, de abnormale prikkeling der maagzenuwen op te heffen, en aan den anderen kant de door den prikkel vermoeide en verslapte zenuwen weer aan den gang te brengen, heeft misschien elke andere grondige verandering van diëet dezelfde uitwerking. Maar het plantaardig diëet schijnt wegens bovengenoemde redenen hiervoor toch bijzonder geschikt, en vooral in combinatie met melk, dat van oudsher als een uitstekend voedingsmiddel geldt bij neurasthenische toestanden.

Toch is bij eenige van de genoemde maagziekten nog een speciale hypothese over hare uitwerking gemaakt. In de laatste jaren zijn er hoe langer hoe meer medici gekomen, die het lactovegetabilisch diëet aanraden bij nerveuzen overvloed van zuur in den maag, wat men vroeger, en ook tegenwoordig nog dikwijls, behandelde met een uitsluitende vleesch-eiwitvoeding. Deze laatste is wel zeer geschikt om het zuur in den maag te binden: maar zij prikkelt de zuur-afscheiding meer dan koolhydraat-houdend voedsel. Volgens nauwkeurige nieuwe onderzoekingen en waarnemingen door Fleiner, von Sohlern, Jürgensen, Bachmann e.a. kan ook plantaardig voedsel evengoed de zuren in het maagsap binden, wanneer het maar met overleg gegeven wordt. Dit geldt in de eerste plaats van de cerealiën, als ze fijngestampt en goed tot brei gekookt worden, terwijl de grove

Sluiten