Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzonder gevaarlijk is. Het vegetarische diëet kan bij diabetes niet doorgevoerd worden, omdat het uit den aard der zaak niet zuiver plantaardig zijn kan. Toch is het zeer doelmatig in het diëet der suikerzieken een zoo groot mogelijke plaats in te ruimen voor groenten en fruit, om hen hierdoor te bewaren voor de schadelijke opname van te groote hoeveelheden eiwithoudend voedsel.

In aansluiting met de stofwisselingsziekten zal ik nu de Basedowsche ziekte, behandelen, die volgens de nieuwste wetenschappelijke opvatting een thyreogene *) autoïntoxicatie is, tengevolge waarvan niet-afgewerkte („intermediaire") stofwisselingsproducten in den kringloop komen en een vergiftigende werking hebben op de verschillende weefsels van het lichaam. Von Ziemssen en Rumpf hebben ook hierbij gunstige resultaten van het vegetarische diëet gezien, die ook hier verklaard kunnen worden uit eene vermindering van den op het zenuwstelsel inwerkenden prikkel. Strueh te Chicago zou er myxoedeem **) mee genezen (?) hebben.

Bij bleekzucht (chlorose) heb ik zelf wezenlijke en snelle verbetering zien optreden na vegetarische diëetkuren. Ook Winternitz en Strasser hebben ook zeer gunstige resultaten verkregen. Vooral groene groenten en versch fruit zijn aanbevelenswaardig, omdat zij de meestal aanwezige verstopping der zieken verbeteren.

Een zeer geliefd gebied, waarop de kwakzalvers gunstige resultaten trachten te verkrijgen, zijn de nierziekten. Ofschoon hier in vele gevallen eene verbetering, die berust op eene tijdelijke spontane stilstand der nephritis, slechts schijnbaar is, moet men toch zeker dikwijls deze tijdelijke verbetering toeschrijven aan een invloed der voedingswijze. Want het nietprikkelende, eiwitarme plantaardige voedsel spaart de nieren, en

*) Zijri oorzaak vindend in een abnormale werking van de schildklier.

**) Een ziekte die ontstaat door te geringe werking der schildklier.

(Vert.)

Sluiten