Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omvang ') of beter de spheer, het gebied of bereik van het begrip noemt, t. w. alwat in de werkelijke of in een verdichte wereld aan het begrip voldoet.

Dat wil niet zeggen, dat ooit dat alles als in dezelfde wereld bijeenzijnde gedacht wordt; wij houden ons bezig met éene wereld tegelijk. Maar denken wij in een verdichte wereld een „paard", zonder tevens den inhoud van dat gangbare begrip te wijzigen (waardoor het niet meer dat van een paard zou zijn, maar hoogstens van iets dat daarop gelijkt), — dan voldoet dat paard der verdichting aan alle vereischten 0111 met de werkelijke paarden binnen denzelfden omvang te behooren. Omgekeerd, de Pegasus, dien wij weigeren in onze voorstelling van de werkelijkheid toe te laten, heeft geene andere kenmerken dan degene die in de verdichte wereld der grieksche mythe een plaats bekleedt, en behoort dus onder hetzelfde begrip als deze.

Ook is het een misverstand wanneer enkelen zich verbeelden, dat door sterfte en geboorte van paarden het gebied van het begrip kleiner en grooter wordt. Immers het gebied omvat niet slechts een oogenblikkelijken staat van zaken, en verandert met dezen, maar is hetzelfde voor alle tijden, voor de totale werkelijkheid, en bovendien Voor alle verdichting waarin men iets met de kenmerken in quaestie verkiest te stellen. Het begrip is een der typen (of mogelijke vormen), niet juist van hetgeen is, maar van hetgeen als bestaande gesteld kan worden. Zijn omvang, gebied of bereik heeft een dergelijk bestaan als een klasse van personen die in een wet of reglement beschreven en besproken wordt, en waarin op verschillende

1) Amiitus.

Sluiten