Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondoenlijk; alleen kan men aan de waarneming iets toevoegen door alle kisten te openen en monsters te trekken. Ook deze blijken van eenparige hoedanigheid te zijn, en de kenmerken der klasse zijn met enkele vermeerderd. Nu moet het bekende tot een oordeel worden uitgebreid ook omtrent hetgeen niet onderzocht kan zijn; en hoe men hierin falen kan, bewijzen de voorbeelden van vervalsching in diepere lagen. Tot die uitbreiding bestaat er reden in zooveel als bekend is van de gewoonten der vervaardigers, afzenders en vervoerders van deze waren, en in het algemeen de voorwaarden waaronder zulk een partij tot stand en ter plaatse pleegt te komen. Doch allereerst moet worden gezorgd, dat zij zoo gering mogelijk behoeft te zijn, doordien van de beperkte gelegenheid tot dadelijke waarneming het volle gebruik wordt gemaakt. Wanneer het gelukt, niet slechts uit alle kisten, maar telkens uit een ander gedeelte van den inhoud een monster te nemen, dan vergroot de hierbij bevondene gelijkheid terecht ons vertrouwen op die van het overige. Want dat de lijst van afwisselend gekozene plaatsen, waaruit de monsters genomen zijn, geheel zou vallen binnen de opsomming der plaatsen waar geen bijmengsel aanwezig is, zou in geval van gepleegde bijmenging slechts een op vele denkbare verhoudingen tusschen die beide zijn. Zulk een samentreffen kan nog altijd voorkomen, doch de kans is daartegen, en des te meer, hoe langer de eerste lijst wordt, en hoe minder zij gelijkt op een reeks waarvan de bedrieger de inrichting vooraf heeft kunnen raden en zich te nutte maken.

Zal zich de koopman zoo zelden als mogelijk vergissen, dan komt voor hem alles aan op uitgebreide kennis van alwat tot de hoedanigheid zijner waren pleegt bij te dragen. Algemeene handelskennis, warenkennis, natuurkennis

Sluiten