Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit stuk werd bekrachtigd door de zegels van het Kapittel van S. Marie, van Gysbrecht van Amstel, van Egidius van Mynden en van Ernest van Wlfin, i) ridders.

Het derde charter is van 1290 »feria secunda post Tiburcii" 2).

Het Kapittel beveelt dat schepenen en gemeenten van Kortenhoef en Ankeveen gehoorzaam zullen zijn aan hun schout aldaar, Egidius genaamd Block, aan wien het de waarneming der heerlijke rechten over genoemde gemeenten heeft opgedragen.

Deze Egidius Block zal waarschijnlijk wel een voorvader geweest zijn van Cornelis Block prior der Reguliere Kanunniken te Utrecht, zoon van Egidius Block. Cornelis is vermaard als schrijver eener beduidende klooster-kronijk 3). De gelijkluidendheid van naam doet denken aan verwantschap. Immers de voornamen zijn in vele familiën erfelijk.

Zouden de Blocken in Vader Vondel ook van den bloede zijn ?

Het vierde document is van 131° °P Sint Bonifaciusdag. In een Feuilleton van de Gooi- en Eemlander van 8 Februari 1896 lezen wij over dit document:

»Bij brief van anno 1310, op Sint Bonifaciusdag, gaf het Kapittel het gerecht met cijnsen en tienden van Kortenhoeven en 1 ankenvenne benevens het gerecht van Horstweerde en onse tienden, die men heet slndijkstiende" in pacht aan Sweder van Zuylen, heer van Abcoude, ridder, voor den duur van zijn leven, voor een jaarlijksche pacht van honderd pond goed geld »een goeder groten coninx tormijsen voer 12 penninge gherekent oft payment daervoer;" de eene helft te betalen »tot Kersavont of binnen veertien daghen daerna ombegrepen ende dan al betaelt;" ende andere helft tot Paeschen, enz.

Het vijfde stuk is van 1334 op Kerstavond 4) waarbij het Kapittel

1) Wulven.

2) Inventaris Oudste charters te Utrecht n°. 441. Zie Bijlagen n°. 4.

3) Zie Historisch Genootschap te Utrecht. Bijdr. en Mededeelingen XVI, bl. I vv.

4) Liber Pilosus bh. 146. Arch. van S. Marie te Utrecht. Zie Bijlagen n°. 5.

Sluiten