Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeven hebben, en dat hij zelf behendig is bijgedraaid. .. dat Wederich nu zelf een tamelijk loftuitende studie heeft geschreven over Duval's prullenwerk... en dat, après tout, het „Morgenrood" het meest gelezen tijdschrift is gebleven. Kijk eens, als je eenmaal uitgeeft, wil je ook gelezen worden, nietwaar?... anders gééf je eenvoudig niet uit. Je dweepte vroeger met de schrijvers van den Lotuskrans.... maar nu, nu ze bijna allen water in hun wijn hebben gedaan, en zoo langzamerhand bij hun vroegere vijanden in 't gevlei komen, zal daar de aardigheid toch wel voor je af

zijn Bovendien wil je nu, wat men noemt, van

je pen gaan leven het is er dus vooral om te

doen, dat je werk zooveel mogelijk verspreid wordt en door zooveel mogelijk menschen wordt gelezen... en om dat doel te bereiken, moet je een beetje inschikkelijk zijn, baasje, anders kóm je er niet...."

Paulus begreep het nog niet goed.

„— Hoe bedoél je dat?" vroeg hij.

„— Wel, ik bedoel, dat je onder alles kalm blijft en vooral je mond weet dicht te houden. Je zult nu waarschijnlijk in wat je noemt literaire kringen verzeild raken, kennismaken met artiesten, enz, enz. Die zullen je uitvragen, je meeningen willen weten, en al die dingen meer. Je leeft nu in een tijd, dat de jongere, eerst revolutionnaire literatuur zich met de oude verzoent en aan 't schipperen is gegaan. De

Sluiten