Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekeren zin tot de witte kunst; van nu aan handelen wij over de zwarte.

Volledige inlichtingen worden in dezen verschaft door Jules Bois in zijn boek over le Satanisme et la Magie, waaraan een studie voorafgaat van den »maitre ès-lettres mystiques", zooals de schrijver hem eigenaardig betitelt, J. K. Huysmans, die op dit gebied spreken kan van eigen ervaring en in zijn La-bas o. a. een messe noire heeft beschreven.

Laatstgenoemde, wijzend op het feit, dat de middeleeuwen de hier bedoelde verschijnselen altijd aan bezetenheid toeschreven, terwijl onze tijd ze steeds met neurose in verband brengt, slaat zelf den middelweg in ter verklaring. Maar voorts betoogt hij, dat er wel degelijk niet alleen bezetenen zijn, die dus door bezwering of duivelbanning moeten genezen worden, maar ook menschen, welke met den Satan heulen en met dezen een verbond sluiten ten einde kwaad te stichten.

Ten bewijze strekt de herhaaldelijk voorkomende diefstal van hostiën, waarvan de dader nimmer ontdekt wordt; aangezien nu een vrijdenker aan deze hostiën niets heeft, moet dit geschieden ten behoeve der Satansdienaars, die het lichaam van Christus willen misbruiken. Het domein van den Satan, zoo meldt verder de inleidende studie, is in twee kampen verdeeld; in het eene strijdt men vereenigd, terwijl in het andere ieder op zich zelf staat of de medestanders toch slechts tot kleine krin-

Sluiten