Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch verkeerd doen ten opzichte van een groot deel der volgelingen om de zaak al te ernstig op te vatten. Het komt immers meer en meer in de mode om te coquetteeren met vreemde godsdiensten en vergeten bijgeloof weder uit zijne schuilhoeken te voorschijn te halen om dit dan in eere te houden, tot iets nog nieuwers of nog ouders gevonden is.

Nergens is die nieuwigheidszucht zoo sterk als in Amerika, maar nergens is haar oppervlakkigheid dan ook zoo openbaar. 4) Op het Parlement van Chicago, die wereldtentoonstelling van gelooven, maakten de Indische afgevaardigden een schitterend figuur; Swami Vivekananda kon naar zijn land terugkeeren met de blijde overtuiging, dat Amerika meer geneigd was om de leer der Vedanta aan te nemen dan Indië om zich tot het Christendom te bekeeren; ja, er schenen meer Buddhisten in de nieuwe wereld te zijn dan Christenen in Indië. Niemand denkt er echter aan om nu ook inderdaad met het Christendom te breken en zijn leven te gaan inrichten naar de geloofs-en zedeleer van den nieuwen godsdienst; integendeel men blijft dezelfde trouwe kerkganger, die men te voren was, en besteedt alleen zijne snipperuurtjes aan het vreemde geloof, dat dus meer als amuse-

1) Ik verwijs hier naar een geestig artikel in het weekblad „De Hervorming" van 2 April 1898.

Sluiten