Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot kort voor zijn dood, behoorden of behooren, schilderen de slechte zijde van den mensch met voorliefde. Heel anders dan bij den realistischen Zola, die eenvoudig het beest in den mensch documenteert, is het hun hartstocht om alle windsels van de wonden af te rukken, en die wonden te laten zien in al haar afschuwelijkheid, geenszins om ze te genezen, maar veeleer om van de walging zelf te genieten. Zoo kwamen zij tot een dienen van Satan in plaats van God; tot het nabootsen der kerkelijke plechtigheden in hun zwarte mis; tot het uitoefenen van al die werken der duisternis, welke wij boven met enkele woorden hebben aangeduid.

Vader van de geheele richting is Charles Baudelaire (1821—1867), de man, die de perversiteit tot een stelsel heeft gemaakt. In dezen stichter van de beruchte club der Haschisch-eters (1845) kwam de weelderige zinnelijkheid van het Oosten naar het Westen over om er kunstmatige paradijzen te tooveren, waarin »les fleurs du mal" welig opschoten. De inspiratie wordt niet meer la-haut, maar la-bas gezocht; daar is de macht, aan wier heerschappij deze dichter zich willig overgaf.

wC'est le diable qui tieut les fils qui nous remueut! Aux objets répugnants nous trouvons des appas; Chaque jour vers 1'Enfer nous descendons d'un pas, Sans horreur, a travers des ténèbres qui puent."

Sluiten