Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt uitschiet, als de onwankelbare rijzing van een torenspits, dan wordt er geraakt aan de uiterste expansie van alle machten, die het redelijk schepsel zijn toegedeeld. Als dat mogelijk is; — want in onze handen is niet de macht, om de leiddraden te leggen voor die trillende spanning van reflexbeweging der geestelijke en verstandelijke vermogens, die bij den minsten aanstoot van het materieele verbroken wordt. Als de zielsverheffing daadzakelijk wordt in schoonheidsuiting, in oogenblikken, waarin het besef van den tijd ons ontglipt en het bewustzijn van kunnen-handelen niet in onze koele gedachten staat, geschiedt er voor de rnenschelijke waarneming een wonder, dat in zijn omvang niet naar aardsche wetten van zwaartekracht te meten valt. Het is ons menschen niet gegeven, de ziel van de natuur en het lichaam van den geest te kennen en alleen in volkomen verootmoediging (hier is weder die ootmoed, die nederigheid, welke wij uit de letterkunde kennen) onder de op ons inwerkende krachten van het bovenzinnelijke in algeheele ingetogenheid van den geest, die zuiver blijft van de aanraking der eigendunkelijke rede, kan de essence van ons innigste leven tot schoone vormen uitdagen." Niemand kan hier den mystieken toon ontkennen; het is een bladzijde Neoplatonische wijsbegeerte, welke wij lazen. En het is ook hier weder die tegenstelling van oneindig en eindig, dat physische, maar niet

Sluiten