Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ethische, contrast, waarover wij boven spraken.

Welke plaats het Christendom hier inneemt, blijkt misschien het best uit de teekening van Verlangen en Bevrediging, welke wij aldus beschreven vonden : » Het Verlangen, nog rose gekleurd, en melancholiek, haar lelie omklemmend, smeekend. De Bevrediging blank, scherpziende, en meer doordringend in het zijn. De lelie, die door de blanke hand wordt vastgehouden, heeft zich geopend, toen de droppel van het geestelijk leven daarin is gevallen. Boven de twee koppen zijn scherpe roode wolken (de materieele atmosfeer) en witte wolken (de geestelijke atmosfeer). De geluiden der klok, die aan het gebroken kruis (het Christendom) hangt, ruischen langs deze twee werelden heen."

Een gebroken kruis! Is er voor Toorop een ongebroken geestelijke kracht? Wij zouden het haast denken, als wij zijn Sphinx zien, het symbool van het goddelijke en het infernale. Ziehier de beschrijving, zooals wij die zelf onder het nog onafgewerkte stuk lazen:

»1. Het mannelijke en het vrouwelijke (dualisme) liggen op het halfrond (de aarde), eeuwig strijdend naar het ideaal. Het mannelijke trekt het gewaad van het vrouwelijke over zijn lichaam naar de lier om aan te duiden, dat haar binnenste zijn binnenste steeds verrijkt en hooger heft.

Sluiten