Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en moreele anarchie, waaraan de nieuwe mystiek een einde moest maken, is door haar bestendigd. De rede is als leidsvrouw verworpen, en voor het geloof, dat een vaste grond is der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet, is een ander geloof in de plaats gekomen, dat meer heeft, bij den een van een woest voortsnellenden bergstroom, bij den ander van een zacht kabbelend beekje, dan van een onwankelbare rots. En zoo men aan het schip al een roer wil toekennen, geenszins is Christus de stuurman.

Dat de nieuwe mystiek zich niet als Christelijk aandient, is voor ieder openbaar, ondanks haar verheerlijking van de mystieken der middeleeuwsche Kerk. Een uitzondering moet alleen gemaakt worden voor de Néochrétiens. Want ofschoon vele Christenen zich tot het spiritisme aangetrokken voelen, zij willen in de openbaringen der geesten wel een bevestiging voor hun geloof zoeken, maar stellen den omgang met de afgestorvenen geenszins als een deel van dat geloof voor. En zoo onder de theosofen al menige Christen gevonden wordt, het lidmaatschap der Vereeniging toont reeds een losgelaten hebben van het Christendom als positieven en als zendingsgodsdienst. 1) Van

1) Wij kunnen het ons overigens zeer goed voorstellen, hoe ook Christenen zich van het spoor laten leiden door de vele Christelijke termen, welke gebezigd worden door de theosophische leidslieden, die

Sluiten