Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein bewegen en geluiden van wakker worden. Het bovenlijf van juffrouw Verhoef was opgespookt uit de vaalschaduwige bedmassa en op zij gekeerd, steunend op de rechterarm, wreef zij zich met de vlakke linkerhand over de oogen, gerekt geeuwend. Naast haar ging het dek omhoog boven de magere knieën van haar man, die aan de muurkant lag, en zijn lange staakarmen hieven op, strekten langs het kussen met een doffe stoot tegen het beschot.

— Jesis... is 't nou al weer uit! geeuwde hij.

— Ja... hebbi nog niet genog gemaft? fluisterde zij schorrig, maar haar aandacht ging naar wat zij in de keuken hoorde: kleine scharrelige geluidjes, gekraak en bordengetik. En opeens riep zij luid:

— M'rietje, wat doe je? Nerges ankomme, hoor je? Ga maar vooreerst weer in bed

En toen er iets na-kletterde, drifte zij op:

— Ga je!

— Ja... moeder... klonk een dunne kinderstem vleng-gedwee terug en toen:

— Mag ik bij u komme?

— Nee, nog niet, ga maar eerst weer in bed... Strakkies, as je vader d'r uit is...

En toen zij het zwakke kraken van de bed-

Sluiten