Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleenigheid en dan liep ze 's morgens al de straat op, na deze of gene kennis. En daar bleef ze dan maar hange, liet thuis de boel in-godsnaam maar waaie.... D'r kwame dan allicht 's andere meide oploope, soms ook

wel 's en paar heere d'r wier gezope

natuurlijk en lol geschopt en elkeen gaf dan

op ze beurt wat Voor d'r fatsoen gaf zij

dan ook wel's 'n paar maatjes, maar sommige van die meide trokke daar d'r neus voor op

en woue niks as konjak drinke Nou, dat

kon zij niet bekostige, dan moste ze d'r maar vrijhoue Kon ook best zukke rijke meide!... Met een heete kop van de drank kwam ze dan 's middags laat thuis.... 't kind was

al uit school en dan most ze staan koke,

terwijl ze soms de grond onder d'r voete niet voelde. En ondertusschen vrat ze maarkoffieboone om de lucht van d'r mond weg te krijge.... As de maan dan nog an 't aardappele

schille 't kind uit sturen om lappies —

sla had ze al in huis alles in 'n vloek en

'n zucht, want Dirk kwam om zeven uur van de wasscherij.

Meestal was ze dan net zoowat klaar as-i

z'n voeten in huis zette 't ete was er dan

ook na, maar Dirk mopperde haast nooit —

Sluiten