Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen. Daar werd je koud van als die je ankeek ... Hè, zoö'n man!

Och, deze jongen was ook wel lief,... zoo zacht vooral. .. Die heer was vreèselijk aardig voor d'r geweest en had drie maffies fooi gegeven. En toen-i wegging, handjes geven en zeggen dat-i zeker gauw terug zou komen en dan wat voor d'r mee brengen .. . Ach, dat zeien ze zoo dikwijls en deeën 't toch niet. Maar misschien déze wel. 't Was een echte heer anders, wat fijn gekleed . . . een die geld had ook. Hè, ze zou wel! . . . Niet dat ze niet van Ben hield ... Ze hield heel veel van 'm... bepaald. Zij verlangde altijd nog 's avond dat-i maar kwam. Je moest altijd wel iemand hebben om verliefd op te zijn ... Wat had je nou anders? . . . Zoo'n vrijertje gaf nog 's variatie en je kon er 's mee uitgaan ... En 't was zoo aardig hem zoo verliefd te weten. Alleen was hij soms wel lastig ... Hij wilde altijd zoo bedillen. Dit niet doen, dat niet doen. Ze wist heel goed wat ze doen moest. Maar hij meende ?t zoo goed en hij geloofde haar zoo onschuldig...

. .. God ze had hem al wat leugens verteld! Maar je kon toch niet iilles zeggen en hij zou zeker niet zooveel van haar houen, als hy alles geweten had.

Sluiten