Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r Maar ik dacht dat het zoo stellig je plan was Baby een jaar weg te zenden!"

, Maar het kan toch wel eens gebeuren dat men van een plan afziet als later een ander plan verstandiger blijkt! Daarom vraag ik of jij er persoonlijk iets tegen zou hebben dat die Carla de Martignel, of hoe zij ook heeten moge, Baby's gouvernante werd? In dat geval spreken we er niet meer over en is de zaak afgehandeld."

Xeeft, als jij het goedvindt, heb ik er natuurlijk niets tegen zeide Johanna, een kleur krijgend bij de gedachte dat zij zich tegen zijn wil zou kunnen verzetten. Maar dat belette haar niet hartgrondig te wenschen dat èn mevrouw Corduroy èn Carla de Martignel buiten den horizont van haar bestaan waren gebleven, want zij zag erg tegen het plan op.

„Wij moeten echter bedenken," ging zij voort, „ dat zij geen bepaalde gouvernante kan zijn. Daar is dat meisje niet voor opgevoed. Zij zou dus meer als logee moeten beschouwd worden, dunkt me."

, In zekeren zin ja; maar dat is van later zorg en meer een kwestie van tact onzerzijds. Hoofdzaak is of wij van het kostschool-idee zullen afstappen en Baby bij ons houden in één

woord, den raad van Ernilie Corduroy opvolgen? Ik heb er gedurig over nagedacht vandaag en voel er veel voor. Baby ziet er goed uit, dat is niet te ontkennen, en kostscholen zijn inderdaad niet alles!"

Hij voegde er niet bij, omdat hij nimmer zijn gevoel wilde laten meespreken, dat het hem geweldig veel zou kosten, zijn mooi kind, zijn oogappel, zijn speelpop te moeten missen. Hij zag hier al lang tegen op als tegen een alleronaangenaamsten plicht, dien hij echter besloten was te vervullen. Baby moest niet alleen goed talen leeren spreken, maar haar wereldsche opvoeding had ook een laatst vernisje noodig. Het kind was op. haar zestiende jaar nog vrij links, en Johanna, zoo redeneerde hij, was een goed schepseltje, maar minder geschikt om haar dochter in dat opzicht te vormen. Een dagelijksch contact dus met een persoonlijkheid zooals mevrouw Corduroy haar beschermelinge beschreef, zou uitstekend kunnen werken.

Dit alles vloog hem misschien voor de honderdste maal dien dag door het hoofd, toen zijn vrouw nog een aanmerking waagde.

„ Maar ik vrees wel dat het over 't geheel moeilijkheden zal geven. Dat meisje is natuurlijk door haar vorige positie verwend;

Sluiten