Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer bij. Als ik nog meer krijg — en bij mijn trouwen krijg ik natuurlijk nog veel meer van al mijn ooms en tantes — dan moet ik me zoowaar een tweede juweelkist aanschaffen!"

„ Jammer dat je ze altijd zoo moet opbergen " zeide Carla

scherp, en haar stem klonk heesch van inwendige drift. „Kon je er maar een tentoonstelling van houden!"

Alida gevoelde niets van de ironie dezer woorden.

Ik kan er een tentoonstelling van houden bij mijn huwelijk. Waarschijnlijk zal mijn geheele uitzet — je hebt er geen idee van hoe prachtig dat wordt — en de cadeaux en alles in de zaal worden uitgestald voor onze kennissen, begrijp je. Papa vindt dat gek en wil er niet van hooren, maar Mama is er bepaald vóór. Och, waarom het niet te doen? Dan hebben anderen er ook nog wat aan."

..Ja, je moet het stellig doen," zei Carla. „De heele stad moet natuurlijk weten dat jij de allermooiste juweelen en het allermooiste uitzet hebt."

Zij was bijna te ver gegaan want Alida zag haar eensklaps aan. Maar het lieve lachje der spreekster stelde haar gerust.

,, Ja, vind je ook niet? Ik denk ook wel dat Papa eindelijk zal toegeven," zeide zij met goedige onnoozelheid.

Bij dergelijke gesprekken was Johan nooit tegenwoordig. Wel verbaasde deze zich eenigszins over de vriendschappelijke verstandhouding tusschen zijn verloofde en Carla. Bijna krenkte het zijn ijdelheid haar de zaak zoo te zien opnemen als zij sedert dien eersten dag gedaan had. Maar enfin, het was zeker de gemakkelijkste oplossing. En hij haalde de schouders op als hij terugdacht aan het gesprek met zijn vader, die zulke groote woorden voor niets gebezigd had.

Maar wat was zij toch mooi met dat al! Het was alsof zij eiken dag mooier werd! Zoo'n vrouw te bezitten! Als zij nog maar wat bij hen bleef, wie weet of dan later....

„ Ik dacht zeker dat je op Carla verliefd was en niet op Alie!" had Baby, die soms erg enfant terrible kon zijn, eens in het begin zijner verloving tegen hem gezegd. „ Niet dat het mij schelen kan.... ik houd veel van Alie, maar ik dacht niet dat jij iets om haar gaf."

„Verliefd! Is dat nu een woord voor kleine kinderen!"

had zijn plagend antwoord geklonken. „Je mag nog niet eens weten wat dat is! Kom, ga gauw met je pop spelen en zeg geen onhebbelijke dingen."

Sluiten