Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar gewoon rustig optimisme aan wat vermoeienis en overspanning, en bleef bij haar zitten totdat zij insliep. Onder de gasten wekte het bericht dat Baby wat hoofdpijn had weinig bevreemding. Het was ook zoo'n drukte geweest, al de laatste dagen!

„Wel, wel, wat hebben we vandaag weer dapper meegedaan aan de groote wereld-voorstelling!" zeide Robert, toen hij om twee uur in den morgen met Barthold hun gemeenschappelijke kamer opzocht.

„ En niets evenaart de intense convictie waarmee ik zelf mijn rol heb gespeeld. Merkte je het wel op? Ik heb afschuwelijke gezwollen verzen geschreven over de heiligheid van het huwelyk — onder ons gezegd en gebleven, de immoreelste instelling denkbaar — ik heb me geëxtasieerd over de jonge liefde van bruidegom en bruid, terwijl iedereen weet dat hij aan de academie.... enfin passons! En er zijn bijna tranen gestort, van aandoening natuurlijk en ik heb zonder blikken of blozen de complimentjes voor

mijn ulevellen-gerijm in ontvangst genomen en ben ijdel geweest op mijn succes! Kortom, ik geloof dat wij met ons allen den geheelen avond hebben gerivaliseerd in het onwaar zijn tegenover

onszelven en anderen behalve misschien het arme bruidje, in

aanbidding verzonken voor haar afgod.... en dat van de geheele comedie natuurlijk de dupe zal worden!"

„Kom, wees nu niet weer zoo cynisch en zwartgallig," zeide Barthold, juist bezig naar een wonderlied in eigen ziel te luisteren, omdat Carla hem onder het dansen een paar lieve woordjes had toegefluisterd. „Je bent terecht de held van den avond geweest en al den luister der bruidsdagen hebben we eigenlijk aan

jou te danken. Wat Johan betreft nu, ik zal waarlijk zijn lof

niet zingen maar de wilde haren zullen er nu wel uit zijn.

Waarom kan hij dus zijn vrouw niet gelukkig maken? Ik hoop er het beste van."

„ Amen!" zei Robert met plechtige emphase. „ Bart, kerel, je bent eenig! Nu, goeden nacht, droom prettig!"

Johan en Alida waren getrouwd en naar Italië vertrokken; en in den huize Meryan keerde, na het aanhoudend feestvieren, alles weer langzamerhand tot den gewonen gang van zaken terug. Daar

Sluiten