Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrijpen dat slechts overtuiging in het spel was vergeef

het me."

„Wat ben je toch goed en lief, Anna, zeide hij getroffen. „Ik was zoo bespottelijk prikkelbaar. Maar ik zal de uitnoodiging stellig aannemen."

Zij schudde het hoofd.

„Neen, dat doe je nu om mij tegenover Rustin niet af te vallen dat wil ik niet."

„Ik doe het daarom werkelijk niet. Ik doe het omdat ik nu

zelf inzie dat het kleinzielig van me was! Ik moest juist

dankbaar zijn, dat me in die sfeer gelegenheid wordt gegeven de gemoederen wellicht voor moreele schoonheid ontvankelijk te maken."

Zij zag hem aan, sprakeloos van blijdschap nu, maar spreken was ook niet noodig. In die klare zielediepten kon hij lezen als in een open boek. Hij reikte haar de hand om heen te gaan.

„Dus ik krijg absolutie en we zijn weer goede vrienden?"

„Ja, heerlijk! Ik zou ten minste geen raad weten als we dat niet waren. Tot morgen.' — A propos, je weet wel, dat verslag van de laatste vergadering van onze Weezenverpleging, daar moet je me nog mee helpen. Ik was een oogenblik totaal de kluts kwijt, toen ze zoo allemaal door elkander spraken! Jij hebt immers ook genotuleerd ? "

„Ik herinner me ten minste nog vrij goed hoe het debat geloopen is. Zeg eens," — en hij hield haar bij de hand vast — „ik weet nu wel waarom ik daareven zoo gauw uit mijn humeur raakte!"

„Zoo, waarom dan?"

„Omdat je zoo ontzettend ophebt met Rustin. Dat maakt me gewoonweg jaloersch. Een alledaagsch sterveling is zoodoende niets meer in je oogen. Als je denkt dat zoo iets prettig is!

Zij zag hem aan met lachende verbazing.

„Jij, en plagen! Neen maar, dat is een geheel nieuwe

eigenschap die ik daar bij je ontdek!"

„Neen, het is volstrekt geen plagen, ik meen het heel ernstig!"

Maar uit de oogen, die de hare ontmoetten, straalden op dat oogenblik zooveel jonge levenslust en opgewektheid, dat zij helder oplachte.

„Vandaag gelijk je heelemaal niet op je zelf kort aangebonden, jaloersch en plagerig! Het is wat moois! Maar nu moet het verder uit zijn met dergelijke surprises, hoor! anders neem

27

Sluiten